en tr

Entegre Sistem Politikası

GRI Renewable Industries üst yönetimi, şirketin misyonu ve vizyonu temelinde, dürüstlük, alçakgönüllülük, kararlılık ve sıkı çalışma değerlerine dayanarak, müşterilere, insanlara, liderliğe ve sürdürülebilirliğe odaklanan ilkelerin, farklı politika ve hedefleri tanımlayarak üstlenilmesini taahhüt eder;

- MÜŞTERİLERİN gerekliliklerini, talep ve beklentilerini anlamak ve karşılamak..

- Uygulanan Et,ik ve Davranış Kurallarının  ve Uygunluk Politikasının sonlandığı DEĞER ve PRENSİPLERİNE uygunluğu sağlamak.

- Farklı PAYDAŞLARIN kaygılarına cevap vermek.

- Şirket yaklaşımı, pratikleri ve süreçlerinde SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEYİ teşvik etmek.

- İç kontrol için politika, komite ve çerçeve uygulanması vasıtasıyla verimli şekilde RİSK YÖNETİMİ gerçekleştirmek.

- Sürdürülebilirlik politikası ile iklim değişikliğiyle mücadele için ENERJİ VERİMLİLİĞİNE katkıda bulunmak ve inisiyatifleri geliştirmek.

- KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ ve KAYNAKLARIN AKILCI KULLANIMI için çevresel farkındalığı teşvik etmek.

- Faaliyet ve ürünlerin yaşam döngüleri boyunca potansiyel anlamda neden olabileceği NEGATİF ÇEVRESEL ETKİLERİN ÖNLENMESİ ve AZALTILMASI için gerekli önlemleri   almak.

- Mesleki Risk Önleme Indexi olan  "IPRL 'in uygulanması yolu ile İş Sağlığı ve Güvenliği politikasının uygulanmasını sağlamak.

- Şirketin faaliyet gösterdiği ülkelerin her birinde yürürlükte olan YASALARA UYMAK.

- Çalışanların fonksiyon ve görevlerini etkin bir şekilde  yürütmesi için gerekli EĞİTİMİ sağlamak.

- Farklı kitlelerle doğrudan , iki yönlü HABERLEŞME kanallarının  varlığını garanti etmek.

Bu politikanın içeriği, Entegre Yönetim Sistemi'nin uygulanmasını ISO 9001:20015 , ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 ve EN 1090:2010 standartlarına göre destakler, ve bu içerik, talep eden tüm paydaşlara erişilebilir hale getirilmesinin yanında, organizasyonun tüm seviyelerine de dağıtılır. Dış şirketlerin personeli ve şirket tesislerine giriş yapan herhangi bir bireyin de aynı şekilde bu dokümanda belirtilenlere uygun ilkeleri benimsemesi gerekmektedir.Bilgi Toplumu Hizmetleri Gesbey Enerji Türbini Kule Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.