en tr

İşe Seçme Yerleştirme

Gesbey’in başarısının ardındaki en önemli kaynak çalışanlarıdır. Bu doğrultuda şirketimiz içerisinde açılan pozisyonlar için doğru kişileri doğru işe yerleştirmek en büyük hedefimizdir.

Karşılaşabileceğiniz Uygulamalar

Yetkinlik Bazlı Mülakatlar

Grup mülakatları

Yabancı Dil Test Uygulamaları

Genel Yetenek Testleri

Gesbey ‘de kariyer olanağı sağlanmış personelin için aşağıda belirtilen temel ilkeler esastır.

Personelin kişiliğine önem vermek ve saygı duymak, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,

Yapılan görevin niteliğine uygun ve güvenli çalışma olanakları sağlamak,

Personelin çalışma isteğini ve gücünü arttırıcı nitelikte iş ortamı ve sosyal ilişkiler kurulması imkanlarını sağlamak,

Personele yeteneklerine göre çalışma, yetiştirme ve gelişme yönünden adil ve eşit olanaklar sağlamak,

Hizmetin gerektirdiği nitelikte insan gücünün bulunmasına imkan veren, personelin ilgi ve verimini yitirmeksizin göreve devamını özendiren ücret ve özlük hakları sağlamak,

Personelin bilgi ve görgüsünü arttırmada olanaklar sağlamak, başarılı personeli olanaklar ölçüsünde ödüllendirmek,

Personeli kendisini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek, personelin görüş ve fikirleri ile yönetime katılmasını sağlamak,

Personelin verimlilik ve kararlılık ilkelerine bağlı olarak, maliyet bilinci içinde çalışmasını sağlamak,

Personeli, yaratıcı düşünmeye ve üretime katkı sağlayacak yeni fikirler üretmeye özendirmek,

Personeli objektif kriterlere göre hakkaniyet ölçüleri içerisinde değerlendirmek.


Gesbey'li Olmak...

  • İşine ve Kurumuna bağlı,
  • Yaptığı çalışmalarla Kurumunun geleceğine katkı sağlayacağının bilincinde,
  • Araştırmacı, özverili, disiplinli,
  • Sorumluluğunun bilincinde, etik ve mesleki değerlere sahip,
  • Çevreye ve insan sağlığına duyarlı,
  • Sadakat duygusu gelişmiş,
  • Kişisel ve mesleki gelişimi ön planda tutan,
  • Birbirine saygı duyan ve seven, Kurumunun itibarını koruyan, karar ve hedeflerini paylaşan, değişim ortamında sürekli gelişen çalışanlar anlamı taşımaktadır.

Performans Yönetimi

Şirketimiz hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışanlarımızın performansını değerlendirerek gelişmeye açık yönlerini tespit edip bu yönde katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Deneme süresini doldurmuş her personel, öngörülecek dönemlerde yöneticileri tarafından performans değerlendirmesine tabi tutulur. Performans Değerlendirme Sistemi, her kademede görev yapan personelin verimlilik ve yetkinliklerini objektif ölçülerle değerlendirilerek verimlerini arttırmalarını sağlamak, eğitim gereksinimlerini saptamak, ilerlemelerini göz önünde bulundurmak amacıyla düzenlenmekte ve şirketin İnsan Kaynakları politikasına uygun kişilerin saptanmasına esas teşkil etmektedir.

Kariyer Yönetimi:

Hedeflerini sürekli olarak gerçekleştiren, yetkinliklerini geliştiren, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanımızın en etkin şekilde değerlendirilmesi, gelişimlerinin sağlanması, kariyer planlarının yapılması önceliklerimiz arasındadır.

Eğitim Politikası

Gesbey, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirir. Düzenlenen eğitimlerle, çalışanlarımızın mesleki yeterliliğe ulaşması,  işlerini daha iyi yapması, gelişen teknolojiyi takip etmesi ve şirketimizin gelecekteki yöneticilerinin yetiştirilmesi.

Bilgi Toplumu Hizmetleri Gesbey Enerji Türbini Kule Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.