Gesbey
EN

Gesbey çalışanlarına yönelik olarak farklı konularda eğitimler düzenlemeye devam ediyor.

Rüzgar türbini kule üretimi alanında Bandırma’da faaliyetlerini sürdüren Gesbey; çalışanlarına yönelik olarak kişisel gelişimlerine ve teknik bilgilerine katkı sağlamak amacıyla eğitimler veriyor. Bu kapsamda en son verilen eğitimlerden birisi Patent ve Faydalı Ürün başvurusu koşulları hakkında oldu. Ar-Ge Merkezi’nde görev alan teknik ekibe yönelik gerçekleşen eğitimde; patent ile ilgili süreçler hakkında bilgi verilerek geliştirilen projelerin patent olup olamayacağına dair karar

verebilme yetkinliklerine sahip olmaları hedeflendi. 

Zaman Yönetimi Eğitimi kapsamında; zamana dair yeni bir bakış açısı kazanması, zamanın nasıl kontrollü ve verimli kullanılacağı, etkin bir zaman yönetimi uygulayabilmeleri için gerekli bilginin sağlanması, iş disiplini oluşturabilme, işler arasında önceliklendirme yapabilme, iş öncesi hazırlık yapma, iş planı oluşturma ve izleme için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmaları gibi konularda bilgiler verildi.

Bir diğer eğitim ise belirli periyodlarda tekrarlanan Ultrasonik Muayene Yöntemi (UT) eğitimi oldu. Kaynak kontrolüne yönelik verilen ve 10 gün süren teorik ve  uygulamalı eğitim sonunda çalışanlar ayrıca “Genel Bilgiler, Özel Bilgiler ve Pratik Bilgiler” olmak üzere toplamda 3 farklı sınavdan geçtiler. Tüm ekibin başarı ile tamamladığı sınavlar sonucunda kalite bölümünde çalışanlar UT Level2 Sertifikası almaya hak kazandı.

Gesbey Çalışan Eğitimleri Devam Ediyor