Gesbey
EN

GRI Renewable Industries üst yönetimi, şirketin misyonu ve vizyonu temelinde, dürüstlük, alçakgönüllülük, kararlılık ve sıkı çalışma değerlerine dayanarak, müşterilere, insanlara, liderliğe ve sürdürülebilirliğe odaklanan ilkelerin, farklı politika ve hedefleri tanımlayarak üstlenilmesini taahhüt eder;

  1. MÜŞTERİLERİN gerekliliklerini, talep ve beklentilerini anlamak ve karşılamak.
  2. Uygulanan Etik ve Davranış Kurallarının ve Uygunluk Politikasının sonlandığı DEĞER VE PRENSİPLERİNE uygunluğu sağlamak.
  3. Farklı PAYDAŞLARIN kaygılarına cevap vermek.
  4. Şirket yaklaşımı, pratikleri ve süreçlerinde SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEYİ teşvik etmek.
  5. Tutarlı ve ölçülebilir kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği HEDEFLERİ oluşturmak.
  6. Mevcut Politikanın uygulanmasını ve etkililiğini doğrulamak için iç ve dış DENETİMLER yoluyla entegre yönetim sistemini değerlendirmek.
  7. Her işyerinde riski en aza indirmek için ÖNLEYİCİ EYLEMLER planlamak, koordine etmek ve uygulamak. İşyeri yöneticileri önleyici planlamayı gözden geçirmelidir.

Bu Politikanın içeriği, Entegre Yönetim Sistemi’nin uygulanmasını ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve EN 1090 standartlarına göre destekler ve bu içerik, talep eden tüm paydaşlara erişilebilir hale getirilmesinin yanında, organizasyonun tüm seviyelerine de dağıtılır. Dış şirketlerin personeli ve şirket tesislerine giriş yapan herhangi bir bireyin de aynı şekilde bu dokümanda belirtilenlere uygun ilkeleri benimsemesi gerekmektedir.