Gesbey
EN

Gesbey’in başarısının ardındaki en önemli kaynak çalışanlarıdır. Bu doğrultuda şirketimiz içerisinde açılan pozisyonlar için doğru kişileri doğru işe yerleştirmek en büyük hedefimizdir.

Karşılaşabileceğiniz Uygulamalar

 1. Yetkinlik Bazlı Mülakatlar
 2. Grup mülakatları
 3. Yabancı Dil Test Uygulamaları
 4. Genel Yetenek Testleri

Gesbey ‘de kariyer olanağı sağlanmış personelin için aşağıda belirtilen temel ilkeler esastır.

 1. Personelin kişiliğine önem vermek ve saygı duymak, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
 2. Yapılan görevin niteliğine uygun ve güvenli çalışma olanakları sağlamak,
 3. Personelin çalışma isteğini ve gücünü arttırıcı nitelikte iş ortamı ve sosyal ilişkiler kurulması imkanlarını sağlamak,
 4. Personele yeteneklerine göre çalışma, yetiştirme ve gelişme yönünden adil ve eşit olanaklar sağlamak,
 5. Hizmetin gerektirdiği nitelikte insan gücünün bulunmasına imkan veren, personelin ilgi ve verimini yitirmeksizin göreve devamını özendiren ücret ve özlük hakları sağlamak,
 6. Personelin bilgi ve görgüsünü arttırmada olanaklar sağlamak, başarılı personeli olanaklar ölçüsünde ödüllendirmek,
 7. Personeli kendisini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek, personelin görüş ve fikirleri ile yönetime katılmasını sağlamak,
 8. Personelin verimlilik ve kararlılık ilkelerine bağlı olarak, maliyet bilinci içinde çalışmasını sağlamak,
 9. Personeli, yaratıcı düşünmeye ve üretime katkı sağlayacak yeni fikirler üretmeye özendirmek,
 10. Personeli objektif kriterlere göre hakkaniyet ölçüleri içerisinde değerlendirmek.

Performans Yönetimi

Şirketimiz hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışanlarımızın performansını değerlendirerek gelişmeye açık yönlerini tespit edip bu yönde katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Deneme süresini doldurmuş her personel, öngörülecek dönemlerde yöneticileri tarafından performans değerlendirmesine tabi tutulur. Performans Değerlendirme Sistemi, her kademede görev yapan personelin verimlilik ve yetkinliklerini objektif ölçülerle değerlendirilerek verimlerini arttırmalarını sağlamak, eğitim gereksinimlerini saptamak, ilerlemelerini göz önünde bulundurmak amacıyla düzenlenmekte ve şirketin İnsan Kaynakları politikasına uygun kişilerin saptanmasına esas teşkil etmektedir.

Kariyer Yönetimi:

Hedeflerini sürekli olarak gerçekleştiren, yetkinliklerini geliştiren, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanımızın en etkin şekilde değerlendirilmesi, gelişimlerinin sağlanması, kariyer planlarının yapılması önceliklerimiz arasındadır.

Eğitim Politikası

Gesbey, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirir. Düzenlenen eğitimlerle, çalışanlarımızın mesleki yeterliliğe ulaşması,  işlerini daha iyi yapması, gelişen teknolojiyi takip etmesi ve şirketimizin gelecekteki yöneticilerinin yetiştirilmesi.