Gesbey
EN

Gesbey eğitim programı kapsamında beyaz yaka ekibi için planladığı eğitimlerden biri olan “İleri Excel” eğitimini 17.07.2020 ve 18.07.2020 tarihlerinde tamamladı. 20 kişilik Beyaz Yaka ekibin katıldığı bu 2 günlük eğitimde, hem formüller hem de veri analizi araçları ile ekibin raporlama becerilerini geliştirecek, daha anlaşılır ve güvenli belgeler oluşturmalarını sağlayacak yöntemler anlatıldı. Zaman kaybını önleyerek ekibin hesaplamalarını hızla yapabilmelerini ve görsel çıktıları daha çeşitli araçlarla sunabilmelerini sağlayacak bilgiler uygulamalı olarak sunuldu. Son derece verimli ve faydalı geçen eğitimin sonunda tüm katılımcılara sertifikaları teslim edildi.

Gesbey’de İleri Excel Eğitimi