Gesbey
EN

Gesbey İnsan Kaynakları Departmanı pek çok farklı konu başlığında eğitimleri içerecek olan Takım Liderleri Gelişim Programı’nı başlattı. Program yılsonuna kadar devam edecek.

Gesbey İnsan Kaynakları Departmanı Takım Liderleri’ne yönelik olarak bir gelişim programı hazırladı. Program hazırlanmadan önce İnsan Kaynakları Bölümü Takım Liderleri ile bir araya gelerek bir analiz yaptı ve gelişim alanları ortaya çıkarıldı. Yapılan analize göre; İSG, Problem Çözme Teknikleri, Maliyet Bilinci, Temel Bilgisayar Kullanımı, Etik Kod, Empati, Temel Excel, 5S Yönetimi, Etkili İletişim İş Kazaları ve Yasal Prosedürler, Temel Liderlik, Meslek Hastalıkları, Çatışma Yönetimi Planlama ve Organizasyon Temel İş Kanunu gibi konuları içeren kapsamlı bir eğitim programı hazırlandı. Eğitimlerin yıl sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.

Gesbey’de Takım Liderleri Gelişim Programı Başladı